Skip to content

Szkodę z polisy AC należy zgłosić w ciągu od 2 do 7 dni od momentu powstania zdarzenia. Dokładna informacja o terminie zgłoszenia znajduje się w ogólnych warunkach polisy ubezpieczeniowej. Niezbędnymi do przeprowadzenia likwidacji szkody są:

Dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym. Jego brak najczęściej skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. W przypadku zatrzymania dowodu przez policję potrzebny jest dokument potwierdzenia zatrzymania dowodu (WAŻNE: do zlikwidowania szkody niezbędna będzie potwierdzona kopia dowodu z wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zarejestrowania samochodu).
Dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym. Jego brak najczęściej skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. W przypadku zatrzymania dowodu przez policję potrzebny jest dokument potwierdzenia zatrzymania dowodu (WAŻNE: do zlikwidowania szkody niezbędna będzie potwierdzona kopia dowodu z wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zarejestrowania samochodu).
Prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu).
Prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu).
Dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę.
Dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę.
Polisa ubezpieczeniowa i wnioski do polisy (zawierają wszystkie dodatkowe informacje).
Polisa ubezpieczeniowa i wnioski do polisy (zawierają wszystkie dodatkowe informacje).
Wypełniony druk zgłoszenia szkody (zawierającego m.in. opis sytuacyjny zdarzenia).
Wypełniony druk zgłoszenia szkody (zawierającego m.in. opis sytuacyjny zdarzenia).
Zgoda od właściciela pojazdu ( leasing/ bank/ CFM ) na naprawę pojazdu w CityMotors.
Zgoda od właściciela pojazdu ( leasing/ bank/ CFM ) na naprawę pojazdu w CityMotors.