Skip to content

Szkodę likwidowaną z polisy OC sprawcy należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty jej powstania. W tym przypadku niezbędnymi do przeprowadzenia likwidacji szkody są:

Oświadczenie sprawcy (zawierające: imię nazwisko właściciela pojazdu, markę, model, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, nazwę zakładu ubezpieczeniowego z numerem polisy OC, oraz jednoznaczne stwierdzenie sprawcy o spowodowaniu kolizji), lub notatka policyjna (w przypadku nie wydania jej przez wezwany patrol policji, zapisujemy nadany przez nią numer sprawy, numer ubezpieczenia sprawcy i nazwę ubezpieczyciela).
Oświadczenie sprawcy (zawierające: imię nazwisko właściciela pojazdu, markę, model, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, nazwę zakładu ubezpieczeniowego z numerem polisy OC, oraz jednoznaczne stwierdzenie sprawcy o spowodowaniu kolizji), lub notatka policyjna (w przypadku nie wydania jej przez wezwany patrol policji, zapisujemy nadany przez nią numer sprawy, numer ubezpieczenia sprawcy i nazwę ubezpieczyciela).
Dowód rejestracyjny
Dowód rejestracyjny
Prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu).
Prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu).
Dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę.
Dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę.
Zgoda od właściciela pojazdu ( leasing/ bank/ CFM ) na naprawę pojazdu w CityMotors.
Zgoda od właściciela pojazdu ( leasing/ bank/ CFM ) na naprawę pojazdu w CityMotors.