Skip to content

1. Lekarze
2. Farmaceuci
3. Prawnicy prowadzący własną działalność gospodarczą
4. Sędziowie sądów, prokuratorzy, radcy prawni, adwokaci
5. Osoby duchowne oraz instytucje kościelne
6. Architekci prowadzący własną działalność gospodarczą
7. Geodeci prowadzący własną działalność gospodarczą
8. Lekarze weterynarii prowadzący własną działalność gospodarczą
9. Rolnicy posiadający nadany numer identyfikacyjny Ewidencji producentów rolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
10. Nauczyciele i wykładowcy
11. Służby mundurowe
12. Pielęgniarki
13. Urzędnicy państwowi lub pracownicy legitymujący się ważnym paszportem dyplomatycznym
14. Ratownicy medyczni
15. Górnicy
16. Seniorzy