Skip to content

Program S-A-M

Zapytaj o szczegóły projektu.

Program
S-A-M

Zapytaj o szczegóły projektu.

Mobilność dla osób z niepełnosprawnościami

Przedmiotem wsparcia finansowego jest pomoc przy zakupie nowego lub używanego samochodu wraz z dostosowaniem do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się tylko za pomocą wózka inwalidzkiego. Celem programu, jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Dofinansowanie dla kierowcy

  • Do kwoty 150 000,00 zł – 80% ceny samochodu;
  • Nadwyżka ponad kwotę 150 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł – 50%;
  • Nadwyżka ponad kwotę 250 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł – 30%;
  • Nadwyżka ponad kwotę 300 000,00 zł – 0%.

Dofinansowanie dla pasażera

  • Do kwoty 130 000,00 zł – 85% ceny samochodu;
  • Nadwyżka ponad kwotę 130 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł – 50%;
  • Nadwyżka ponad kwotę 200 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł – 30%;
  • Nadwyżka ponad kwotę 230 000,00 zł – 0%.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Osoba, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz, że nie jest w stanie samodzielnie przesiadać się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu i z siedzenia samochodu na wózek inwalidzki oraz legitymuje się ważnym:
– orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
– orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; (5 orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, la albo art. 62 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dowiedz się więcej

Jeśli zainteresował Cię program S-A-M wypełnij formularz. Nasz doradca handlowy skontaktuje się z Tobą niezwłocznie i przedstawi Ci szczegóły oferty. Oczywiście, zawsze możesz skontaktować się z nami sam.

Dowiedz się więcej

Jeśli zainteresował Cię program S-A-M wypełnij formularz. Nasz doradca handlowy skontaktuje się z Tobą niezwłocznie i przedstawi Ci szczegóły oferty. Oczywiście, zawsze możesz skontaktować się z nami sam.

CityMotors_PFRON-lp-1